بازدید سایت خود را میلیونی کنید

مطالب پیشنهادی از سراسر وب

» کاربرد ورق سیاه و ورق روغنی

کاربرد ورق سیاه و ورق روغنی


کاربرد ورق سیاه و ورق روغنی

نورد گرم غالبا برای محصولاتی با سایز بزرگ مورد به کارگیری قرار می‌گیرد . علت این دستور این است که تولیدات بزرگ می بایست صورت متمایزی داشته باشد . 


ورق های نورد گرم شده در کارخانجات تحت عنوان ماده اول برای ایجاد ورق های سرد مورد به کارگیری قرار میگیرند . نورد سرد به طور معمول برای محصول ها کوچک خیس مورد به کار گیری قرار میگیرد که نیاز به تداوم و انعطاف بالاتری دارا هستند . ورق های روغنی و گالوانیزه به طور معمول در ساخت و ساز ساختمان , قطعات ماشین , اثاثیه خانگی و مبلمان مورد به کارگیری قرار می‌گیرند .


مزایا و معایب ورق های سرد و گرم

بعد ها ورق سرد نسبت به ورق گرم با جزییات بیشتر می‌باشد . در حقیقت نورد سرد منجر ایجاد بعد ها آخرین دقیقتر می شود . با این وجود گونه های ورق روغنی و ورق گالوانیزه نسبت به ورق سیاه محدود خیس بوده و به طریق های مربع , مدور و مسطح تغییر تحول صورت مییابد . همینطور امکان انعطاف پذیری ورق سیاه نسبت به ورق های سرد بیشتر هست و می توان آن را به طریق های متمایز در آورد .


جور بندی کلی فرایندهای نورد

نورد عبارت است از یک فرآیند فعالیت پلاستیک که بر روی فلز در میان دو غلتک در اکنون چرخش انجام میگیرد . اشکال نورد و روش های متفاوت آن براساس حالت و کاربردهای متفاوت صورت می‌گیرند که عبارتند از :


جهت نورد ( نورد طولی , نورد عرضی و نورد پیچی )

حالت حرکتی غلتک های نورد ( پیوسته یا این که نیز رفت و برگشتی )

موقعیت حرارتی ( دما ) فلز : ( نورد سرد , نورد گرم و نورد داغ )

صورت جنس نورد شده ( ورق , شمش یا این که مقاطع ساختمانی )


در صورتی‌که محورهای غلتک ها موازی بوده و دارنده قطر و سرعت دورانی یکسان باشند و در مغایر جهت نیز دیگر چرخش نمایند و قطعه عمل از دید خاصیت مکانیکی همگن بوده , صرفا با نیرو و گشتاور غلتک ها جنبش نماید , روند نورد طولی نامیده می شود و بسته بدین این‌که غلتک های کاری صاف و یا این که فرم دار باشند جنس آخری ورق یا این که مقاطع ساختمانی خواهد بود .


در شرایطی که یک روند صورت دهی در دمایی چنان بالا انجام گیرد که در آن دما , نرخ قابل انعطاف شدن ناشی از حرارت بیشتر از نرخ فعالیت رنج نتایج از فرآیند باشد , آن یک مراحل گرم کاری ( فعالیت گرم ) نامیده می شود .


 اکثر زمان ها فرایندهای کارگرم به دماهای بالایی نیاز دارا هستند . از سمت دیگر عمل سرد عبارتی است که برای فرایندهای صورت دهی که در آن قابل انعطاف شدگی ناشی از حرارت در قبال ارتقاء عمل رنج فلز به صورت قابل مراعات ای کمتر باشد به فعالیت میرود . بسته به این‌که مراحل نورد یک پروسه گرم عمل یا این که سرد فعالیت باشد , نورد گرم یا این که نورد سرد اسم می‌گیرد .


تفاوت کیفیت ورق سیاه و ورق روغنی

دستگاه ها و روش های تولیدی در پروسه نورد گرم زیاد تکامل یافته بوده به نحوی که تولیدات نتیجه ها از نورد گرم مرغوب بوده و دارنده قیمتی ارزان خیس از ورق سرد می‌باشند .


 با این وجود بجهت گرانی دستگاه های نورد ورق سیاه فقط در صورت ها و میزان های استانداردی ساخت میگردد که تمنا برای آن بسیار است . برای محصولاتی با سایز بزرگ خیس همواره از ورق گرم به کارگیری می شود چراکه محصول ها بزرگ باید صورت متمایزی داشته باشند .


تولیدها نورد سرد هم دارنده پوشش مرحله کیفیت بالا بالایی می‌باشند و از دید صافی تراز و یکنواختی کیفیت بالاتری دارا‌هستند . میلگردهایی که با روند نورد سرد ایجاد می گردند دارنده مشقت بیشتر نسبت به میلگردهای تولیدی با نورد گرم می‌باشند . این در حالی است که‌این پروسه در ایجاد ورق های فولادی معکوس بوده و میزان کربن در ورق های نورد گرم بیشتر بوده و ورقhttps://www.asroon.ir/products/detail/ورق-روغنی/122/view/

فرم ارسال نظر

  ساخت وبلاگ  


آخرین مطالب این وبلاگ

آخرین مطالب مجله


دو رپورتاژ سفارش بده یک رپورتاژ هدیه بگیر دو رپورتاژ سفارش بده یک رپورتاژ هدیه بگیر مشاهده